[Λάρισα] Πανό για τον κοινωνικό επαναστάτη Ν. Μαζιώτη και την επικηρυγμένη επαναστάτρια Π. Ρούπα

“Σε αυτό το νεκρό βασίλειο κάποιες καρδιές χτυπάν ακόμα.
Κάθε εξεγερμένη καρδιά ένας Επαναστατικός Αγώνας.
Αλληλεγγύη στον επαναστάτη Ν. Μαζιώτη και στην επικηρυγμένη Π. Ρούπα.”